Disclaimer

De informatie op deze website van Cadeau Concepten B.V. (Cadeauservice.nl) wordt met uiterste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen, dan wel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Cadeau Concepten B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan via links op onze websites kennis wordt genomen.